Introductie

Zoveel hoofden, zoveel meningen

In dit land is er volop kennis, kunde en ervaring van bezielde professionals voor handen. Sociaal kapitaal wordt het ook wel genoemd. In de zakelijke ontmoeting, die tegenwoordig uiteenlopende vormen kent, zoeken we elkaar en vinden we antwoorden op uitdagingen van deze tijd. Tijdens zakelijke bijeenkomsten vervul ik de rol van dagvoorzitter of sidekick. Ik word daarbij ondersteund door slimme techniek waarmee ik makkelijk de meningen uit de zaal kan terugkoppelen richting de sprekers. Door goed te luisteren, eigenzinnig te vertalen en scherp terug te koppelen, weet ik kleur te geven aan uw bijeenkomst!

Comments are closed.